Naše služby

  • Naše společnost zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní přepravu volně ložených chemických látek, a to jak bezpečných, tak i nebezpečných podléhajících převozu
    v režimu ADR. 
  • Zaměřujeme se především na přepravu v oblasti střední a západní Evropy,konkrétně CZ, D, B, NL, ES.
  • Všichni zaměstnanci společnosti jsou pravidelně proškolováni dle platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, nakládání s nebezpečnými chemikáliemi, pracovních režimů řidičů aj. 
  • Úzce spolupracujeme se sdružením automobilových dopravců a neustále sledujeme vývoj v oblasti mezinárodní dopravy, abychom dokázali zajistit hladký průběh realizovaných přeprav. ext...